اتهامات تازه به دولت روحانی

به گفته محمدرضا باهنر نایبرئیس وقت مجلس، در این ماجرا احمدینژاد قصد استعفا داشت اما در نهایت به این نتیجه رسید که بهتر است به کار خود ادامه دهد. خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی انجام گرفت، از وقتی که دولت کارش را شروع کرد، تقریباً یک ذخیره قابل توجهی فراهم شده بود و بعد از شروع دولت، اولین اقدام فوری این بود که این ذخایر را به رقم قابل قبولی برسانیم و این کار را شروع کردیم و انجام دادیم و امروز هم الحمدالله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم، برای آینده دور هم خرید انجام گرفته وکالاها به دست مردم خواهد رسید.

از آن سود انتظارات منفی از وضعیت اقتصاد ایران در دولت دوم حسن روحانی به علت خروج امریکا از برجام و پس از آن به وجود آمد شوک های ارزی، باعث گشت تا تورم در این سال ها بالا باشد. رویداد۲۴ کابینه آقای رئیسی تا اینجا کلی حاشیه داشته است.

از فعالان سیاسی، جواد امام یکی از چهرههایی بود که به این ترکیب واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت «خوشبختانه کابینه دولت مستقل جناب آقای رئیسی با تلفیقی از نیروهای نامآشنای در دولت آقای احمدی نژاد به مجلس معرفی شدند. بیان کرد: معتقدم موکول کردن تصمیمگیری درباره برجام بیش از هر چیز محصولِ مواجه شدن آقای ترامپ با واقعیتهای صحنه بینالمللی و حتی داخلی است.

در دوران چهار سال دوم ریاستجمهوری احمدینژاد هرازگاهی زمزمههایی از مفاسد مختلف اقتصادی شنیده میشد؛ حتی دادگاه پرونده فساد سههزارمیلیاردی و بیمه ایران در همان دوران در دستگاه قضا کلید خورد که نشان از روابط ناسالم مدیران عالیرتبه با مفسدان اقتصادی داشت. کشور ها ممکن اهداف خود را با الگو های مانند مناقشه، رقابت، همکاری، صلح و در نهایت جنگ بدست آورد.

از دیدگاه آمریکاییان برنامههای تبادل دانشجو نیز میتواند نقش حیاتی در تأمین امنیت ملی و رسیدن به اهداف خارجی دیپلماسی کشور ایفا کند و لذا این کشور برای این امر در یک برنامة دهساله مبلغی معادل 125 میلیون دلار را پیشبینی کرده است (Besso, 2005). از نظر توزیع جغرافیایی این تبادل دانشجو باید بر مناطق و کشورهایی همچون اروپای غربی و خاورمیانه متمرکز باشد؛ چرا که مقولة امنیت ملی آمریکا در این مناطق مسئلهای حادتر و مهمتر است.

آمریکا، روسیه را به آماده شدن برای حمله نظامی به اوکراین متهم می کند و علت این امر را گردآوری صدهزار نظامی مسکو در نزدیکی مرزهای اوکراین عنوان کرده است. در توئیت مذکور پیرامون این دیدار آمده است: «حتی اگر از محتوای دیدار اخیر یکساعته حسن روحانی با رهبر معظم انقلاب، هیچخبری منتشر نشود، اصل خبر پیام مهمی دارد برای اهالی سیاست.

این اسناد بیانگر تزویر و دورویی آمریکاییها در تعاملات دیپلماتیک خود با جهان است. همسر این زن از پیمانکاران اصلی ایرانایر است و این زمینها را به نام همسر خانهدار خود خریداری کرده است. همین رفتارها احمدینژاد را به نیرویی بدون پشتوانه حزبی تبدیل کرده و سالهاست اصولگرایان او را از خود نمیدانند.

این تشکل در سال ۱۳۹۲ از سعید جلیلی برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده بود. فساد ۴۰۰ میلیوندلاری در واردات لوازم هواپیما هم بود که موید حسینیصدر، نماینده خوی در مصاحبهای با روزنامه «شرق» که پنجشنبه، ۱۵ آبان منتشر شد، درباره جزئیات آن گفت: «مستندات نشان از آن دارد که فرد بدهکار و متخلف از دوستان نزدیک بابک زنجانی است که با یکی از مسئولان دولت احمدینژاد نیز روابط حسنهای داشته و از سوی رحیممشایی سفارش شده است».

۳۰ بهمن ۹۳ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، میگوید که ۷۰۰ میلیارد دلار از داراییهای کشور در پنج تا شش سال «خورده و قورت داده شده است». حامیانی که روزی به حمایت از گفتمان سوم تیر برخاستند و نقش زیادی در پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات سال ۸۸ ایفا کردند، مدتها بعد دریافتند که رئیس دولت متبوعشان آنها را به قله آرزوهایشان نخواهد رساند.

شاید در آن زمان کمتر کسی فکر میکرد روزی برسد که احمدینژاد برای مخالفت با خواست رهبری، تن به خانهنشینی ۱۱ روزه دهد. خبرگزاریهای رسمی روز یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۰، خبر استعفای حیدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را همراه با متن موافقت محمود احمدینژاد با استعفای مصلحی و نیز حکم انتصاب او بهعنوان مشاور امور اطلاعاتی انعکاس دادند.

در اردیبهشت ماه هفتهنامه اکونومیست در گزارشی، «شنود مکالمات تلفنی رحیممشایی از سوی وزارت اطلاعات» را دلیل برکناری حیدر مصلحی دانسته است. بنا بر این گزارش این زمین که در یکی از بهترین نقاط تهران است در سال ۹۰ حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت اما ایرانایر آن را به قیمت تنها ۴۷ میلیارد به خانم «ع» فروخت؛ این در حالی است که قیمت همین زمین در حال حاضر حداقل دو برابر شده است.

به گفته آنان این دکل نفتی در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط یک شرکت ترکیهای به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، اما هنوز تحویل این شرکت نشده است. در بررسیهای صورتگرفته مشخص شد این سه فروند نفتکش توسط تبعه یونانی به فروش رسیده و در نتیجه بالغ بر صدمیلیون دلار از اموال ملی از بین رفته است.

در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ مشخص شد که این دکل در ابتدا به امارات و سپس در فوریه سال ۲۰۱۴ به خلیج مکزیک گسیل و مشغول عملیات حفاری شده است تا قرارداد ۸۹۴ روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرائی کند.

اما مهمترین سمت او، دبیری شورای عالی امنیت ملی از سال ۶۸ تا ۸۴ بود که در آن زمان ریاست تیم هستهای و مذاکرهکننده ارشد ایران با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا را درباره برنامه هستهای ایران بر عهده داشت. او گفته که ترور مهم دیگر «بها ابوالعطا»، یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی بود. کشور ها ازآنجا دست به سیاستگذاری خارجی می زند که هر کشور دارای یک سری ملزومات و منافعی i می باشد که با کشوری دیگر متفاوت است.

علی رغم ادعاهای مطرح شده در خصوص رشد فوق العاده صادرات، تراز تجاری كشورمان نشان میدهد، در مقایسه با فزونی واردات، صادرات رشد آنچنانی نداشته و با تمام تبلیغات انجام شده، از سال 1384، كه تراز 79 به 21 درصد به نفع واردات سنگینی میكرده است، به گزارش اینده در 11 ماهه سال گذشته(كه آخرین آمار تجاری در دست است) این تراز تنها 8 درصد جابجا شده و به 71 به 29 رسیده است و هنوزآمار سال 89 به طور كامل منتشر نشده تا قضاوت صحیحی انجام شود.

در دوران احمدینژاد از گمشدن دکل نفتی تا گمشدن دلارهای نفتی را شاهد بودیم. به این موارد ناپدیدشدن ۱۲۶ هزار تن چای در سازمان چای کشور، تخلف ۱۳ هزار میلیارد تومانی در منطقه آزاد قشم، گمشدن اسناد تاریخی و کتابهای خطی سازمان میراث فرهنگی، پاداش ۲۶ میلیاردریالی احمدینژاد به یارانش، فساد هشت هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و موارد بسیار دیگری را هم باید افزود.

اصل 78 “هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. وی معتقد است که بهتر بود دولت به جای گران کردن ارز در سال ۹۶ تصمیم میگرفت که قیمت سوخت را واقعی کند چرا که خیلی بهتر بود، مردم نمیتوانند هم هزینه گران شدن ارز را پرداخت کنند و هم هزینه افزایش نرخ بنزین چرا که گرانی بنزین بر روی همه چیز اثر میگذارد، فقط این گونه نیست که مردم گرانی بنزین را تحمل کنند بلکه باید متحمل گرانی در همه ابعاد باشند و جامعه ظرفیت افزایش این گرانی را نخواهد داشت.

او سال ۹۶ در مناظرهها گفته بود مناظرهای بین رییس دولتهای نهم و دهم و رییس فعلی دولت برگزار کنید تا بحثهای این زمینه تمام شود و دولت نسبت به عملکرد خودش پاسخگو باشد، چرا که ما هر وقت حرفی میزنیم میگویند دولت قبل، دولت قبل. من تصورم این است که ۹دی توقف تنشها برای تعقلگرایی بود و تا حدودی زمینه تنش از بین رفت، اما شکاف اجتماعی که ایجاد شد از بین نرفت.

این کلیدواژه در واقع زمانی منتشر شد که شریعتمداری کابینه خود را کابینه سوم خاتمی خواند و اصولگرایان نیز اصرار داشتند کابینه لاریجانی کابینه سوم روحانی خواهد بود و در مقابل اصلاحطلبان هم کابینه رئیسی را کابینه سوم احمدی نژاد میخواندند.