اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری

یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری طی سالهای اخیر، مشکل نقل و انتقال پول بوده که با توجه به توافقات سیاسی و برداشته شدن محدودیتها در سیستم بانکی و همچنین بهدنبال فعالیت بانکهای خارجی در کشور، این موانع برطرف میشود. معافیت تحریمی که وزارت خارجه امریکا ادعا کرده با هدف تسهیل روند مذاکرات وین صورت گرفته است، به مجوز تبدیل آب سنگین رآکتور اراک، تأمین اورانیوم غنی شده برای رآکتور تحقیقاتی تهران و انتقال پسماند سوخت به خارج از ایران مربوط است و بر مبنای آن شرکتهای روسی، چینی و اروپایی اجازه خواهند داشت برای همکاری با پروژههای هستهای ایران در نیروگاه اتمی بوشهر، آب سنگین اراک و رآکتور هستهای تهران فعالیت کنند. طرحی که عدهای از آن تحت عنوان جمهوری دوم یاد میکنند.

  1. تحریم ریال ایران
  2. تحریم های مربوط به بخش حمل و نقل
  3. ماده دوازدهم: تضمينها و حوزه مسئولیتها
  4. کلیه قراردادها باید توسط طرفین منعقد شده باشد

این گام مثبتی نیست و دقیقا نشان میدهد که طرف آمریکایی آمادگی توافق ندارد، یعنی همچنان دارد به بازیهای عملیات روانی خودش ادامه میدهد و به هیچ عنوان دست به اقدام مثبتی نزده است و اتفاقا طرف ایرانی هم به این تاکید کرده است، همانطور که در موضعگیری برخی مراجع رسمی دیدیم که گفته شده آخر این بازی هیچ است. بنابراین این اقدام به هیچ عنوان ارزشی ندارد و آمریکا اگر واقعا بهدنبال توافق است باید از این بازیهایی که دو ماه است انجام میدهد دست بردارد و در واقعیت به توافق فکر و تحریمهای اقتصادی را لغو کند. نمونه بارز آن بحث جدایی بحرین است. بر اساس نتایج جدول (2)، دلیل رابطه منفی بین مصرف و نرخ واقعی بهره آن است که با افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها و تورم نرخ بهره حقیقی در حال کاهش است که موجب افزایش انگیزه کسب وام برای خرید کالاهای مصرفی بادوام و درنتیجه، مصرف کل میشود.

البته همه این مسائل به شرطی است که این بازنگری جنبه عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد و موافقت مقام معظم رهبری را با خود همراه ببیند که معلوم نیست دقیقا چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. در ادامه این گزارش به نقل از محمد شریعتی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده است: «ممنوعیتی برای داروها و اقلام پیشگیری از بارداری وجود ندارد، بلکه توزیع رایگان اقلام و داروها متوقف شده و این توقف توزیع رایگان هم چیز جدیدی هم نیست. حتی ارزش یک ریال هم ندارد، بلکه برعکس اتفاقا در چهارچوب یک عملیات روانی پیشرفته دارند کار انجام میدهند.

هرچند که در این میان برخی از جریانها و رسانههای داخلی میکوشند همانند سالهای ابتدای برجام، اقدام اخیر واشنگتن را پیشدستی این کشور برای نشان دادن حسن نیت خود با ارائه یک امتیاز ویژه به ایران ارزیابی کنند اما تنها نگاهی کوتاه به آنچه امریکا حتی در همان زمان اجرایی شدن برجام در دولت «باراک اوباما»، رئیس جمهور پیشین این کشور صورت داد، به خوبی معلوم میکند که معافیت تحریمی اخیر و اقداماتی از این دست، چیزی بیش از یک خوشباوری موهوم به عملکرد دولتمردان امریکایی نیست.

بنابراین معافیتی که داده شده اصلا قابل اجرا نیست و خود آمریکاییها بهخوبی این را میدانند؛ چراکه ما قانون و مصوبه مجلس داریم که میگوید اولین اقدام باید این باشد که تحریم برداشته شود، نفت صادر شود و سودش به ایران برسد. با این حال نکته مهم این است که بازگشت ترکیه به روال معقول اقتصاد زیاد سخت نیست و با تغییر برخی سیاستها این مساله رخ میدهد؛ بر خلاف اقتصاد ایران که بازگشتش به ریل اصلی، بسیار سخت و غامض و پیچیده است. نتایج آزمون هگی نیز مانایی تمامی متغیرهای فصلی را در دوره مورد بررسی و در سطح 5 درصد تایید کرده است.

این انتخاب را در روزی کرده که حرف اکثر روزنامهها اقدام اخیر آمریکا و وضعیت مذاکرات است! البتّه چهار سال است تأخیر شده. پیش بینی شما از وضعیت اقتصاد در سال آینده چیست؟ مشکلی در تامین ارز نداریم و چشمانداز بازارهای جهانی و قیمت نفت وضعیت بسیار خوبی است که موجب افزایش عرضه ارز شده است. جهان نيوز، علی شمخانی در توییتی نوشت: انتفاع اقتصادی واقعی، موثر و قابل راستیآزمایی ایران، شرط لازم برای شکلگیری توافق است.

فارس نوشت: «علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی عصر امروز (شنبه) در واکنش به اظهارات یک مقام دولت بایدن که از تمدید معافیت تحریمی ایران خبر داد، نوشت: انتفاع اقتصادی واقعی، موثر و قابل راستیآزمایی ایران، شرط لازم برای شکلگیری توافق است. به گزارش خبرگزاری شبستان، علی صالحآبادی رئیسکل بانک مرکزی در برنامه شکوه ایران رادیو اقتصاد با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره سیاست هدایت اعتبار گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که رشد نقدینگی و تورم در یک دهه اخیر افزایش قابل ملاحظهای داشته در حالی که بخش واقعی تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت داخلی به تناسب رشد نکرده است که باعث تورم در اقتصاد شده است.

تنها دقایقی بعد از اعلام همین خبر بود که «ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در توئیتی نوشت: «تا تهران به تعهدات هستهای خود در چهارچوب توافق برجام برنگردد، تحریمهای ایران را لغو نکرده و نخواهیم کرد.» او در ادامه طرح مواضع ادعایی خود هدف از این کار را باز کردن راه کشورهای ثالث برای شرکت در پروژههای ایمنسازی و جلوگیری از گسترش تسلیحات هستهای ایران دانست. علاوه بر این، اثر مجاورت و همسایگی نیز در خصوص تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأیید شد. این شواهد حاکی از آن است که ایران در طول سالهای مورد مطالعه نتوانسته است راهبرد جایگزینی واردات را به خوبی به عمل آورد و همچنان، وابستگی به واردات اقلام اساسی در کشور در حد زیادی باقی مانده است.

دوم، موضوع کرونا نیز دستکمی از تحریم نداشت و اثر آن بر افت اقتصاد ایران بسیار شدید و ناگهانی بود. «رفع تحریم دست دشمن است، و خنثی کردن تحریم دست ما است؛ پس این مقدّم است.» ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ این عبارت رهبر انقلاب یک بار دیگر مسئلهی تحریمهای اقتصادی دشمنان علیه ملّت ایران و راه و شیوهی عبور از این مسئله را در افکار عمومی مطرح کرد. بنابراین هدف طرف آمریکایی درمجموع یک عملیات روانی مخرب و فریبکارانه برای مقصرنمایی طرف ایرانی است. جمعه هفته گذشته آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به کنگره اطلاع داده برخی معافیتهای تحریمی ایران که در دوره دونالد ترامپ لغو شده بود، بازگردانده شده است. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا اعلام کرد که واشنگتن بخشی از معافیت تحریمی برنامه هستهای ایران را که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ لغو شده بود، بازگردانده است.

جمعه هفته گذشته مقامات آمریکایی ادعا کردند که معافیت تحریمی یا تعلیق تحریم برای ایران صورت گرفته است. او معتقد است این اقدام طرف آمریکایی در چهارچوب معافیتهای هستهای است، درصورتیکه آنچه ایران میخواهد و اولویت ایران است، رفع تحریمهای اقتصادی است. امری که به این معنا بود دولت «اوباما» هیچ اقدام عملی جدی برای تسهیل دسترسی بهتر ایران به سیستم مالی جهانی از خود نشان نداده است.