انواع بازار در اقتصاد چه هستند و چه ساختاری دارند؟

ذخایر گازی مستقر مخازن هیدروکربوری ایران، از سه بخش تشکیل شدهاست، دسته اول میدانهای گازی، دسته دوم ذخایر گاز طبیعی موجود در کلاهکهای گازی میادین نفتی و دسته سوم گازهای همراه نفت در میادین نفتی میباشند. نمودار (25)، رفتار شبیهسازی شده سه متغیر تولید گازهای نامتعارف، تقاضای گازهای متعارف جهان و تولید گاز در ایران را با اعمال پیشنوشته افزایش تولید گازهای نامتعارف طی دوره 1414-1380 به تصویر کشیده است.

وی گفت: شبکه گازرسانی و سوختگیری گاز، ایستگاههای فروش گاز برای خودرو طی 5 سال در کل کشور گسترش یابد که مصرف بنزین و گازوئیل به گاز طبیعی منتقل شود، ظرف 5 سال تمام خودروهای کشور گاز سوز شوند، اینکه یک میلیارد دلار بودجه بگذاریم و 25 هزار خودرو را گاز سوز کنیم، این نمیشود یک بار برای همیشه باید تصمیم گیری کنیم.

بر اساس این گزارش، درآمد دولت در دو ماهه نخست سال جاری تنها 27 درصد از رقمی بوده است که در قانون بودجه آمده است. وی گفت: رشد تقاضای کار در سالهای آینده ادامه دارد، توسعه اشتغال، جهت گیری دولت در این امر اشتغال متوازن در تمام کشور است، هرجا استعداد است آنجا باید شکوفا شود نه اینکه صرفا اعتبارات بر اساس جمعیت توزیع شود، زیرا تمرکز جمعیت به مرکز کشور خواهد بود.

وی گفت: دولت چند راهکار پیش بینی کرده است که ظرف چند سال آینده باید عملیاتی شود، یکی این که مصرف مهار شود، هر سفر شهری با حمل و نقل عمومی یک دهم لیتر سوخت مصرف میکند و با وسیله نقلیه شخصی یک لیتر مصرف می شود. برای مراکز استانها که در مصرف سوخت با ارائه طرحهای ترافیکی صرفهجویی ایجاد کنند، 60 درصد درآمد حاصل از صرفهجویی را به همان شهر اختصاص میدهیم، به عنوان مثال طرح زوج و فرد پلاک خودرو در تهران روزانه یک و نیم میلیون لیتر بنزین را صرفهجویی کرد.

برای شهرهایی که سیستم سوخت خودرو به گاز سوز تبدیل شود، قیمت بنزین باید تفاوت کند. البته مصرف افسارگسیخته گاز در بخش خانگی و تجاری لزوما بدین معنا نیست که مردم کشور در مصرف بیرویه گاز اهتمام دارند بلکه مجموعهای از ناکارآمدیها در دولت موجب وضعیت فعلی تراز گازی برای دومین دارنده منابع گازی دنیا شده است. البته در نقطه مقابل چین قصد دارد با متد دیپلماسی نامتقارن خود که تقریبا در تمامی زمینهها بر آن تکیه دارد، در برابر ایجاد چنین وضعیتی مقاومت کند.

مزیت روش مارکوف سوئیچینگ در انعطاف­پذیری آن می­باشد، بدین صورت که در این روش امکان وجود یک تغییر دائمی یا چندین تغییر موقت وجود داشته و این تغییرات می­توانند به دفعات و برای مدت کوتاهی اتفاق بیفتند. به بیان دیگر دولت تنها یک چهارم از درآمدی را که بایستی در دو ماه نخست سال کسب می کرد وصول کرده است.در مقابل دولت در این بازه زمانی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.

1986) که این امکان را می دهد که علاوه بر موازنه ی دراز مدت، از روابط کوتاه مدت بین متغیرهای اقتصاد کلان نیز نتیجه گیری شود- تاثیر نرخ بهره، تورم، عرضه ی پول، نرخ مبادله ی ارز، و فعالیت واقعی، و همچنین یک متغیر ساختگی برای اندازه گیری بحران مالی 1997 آسیا را تحلیل کردند. لذا در این مطالعه ضمن بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب، تأثیر ارزش کل سهام معامله شده در کل دنیا بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران از طریق متغیرهای درآمدنفتی، درآمد سرانه، تورم، تولیدات صنعتی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی برآورد شده است.

این قاعده کلی درباره سهم وزارت نفت هر چند ساده و گویا است؛ اما در مرحله اجرا دچار پیچیدگیهایی در تسویه مالی بین بازیگران مختلف شده است. بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر، چین در سال گذشته میلادی رویهمرفته ۳۲۴ میلیون بشکه نفت (معادل حدود ۸۸۷ هزار بشکه در روز) از ایران و ونزوئلا خریداری کرده که ۵۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است.

در واقع در بازه ۳ ماهه میانگین آن به ۵۶۰ هزار بشکه در روز میرسد که در کل، نسبت به چندماه قبل از آن رشد نشان میدهد؛ هر چند ایران در ماه مه با صادرات ۷۳۰ هزار بشکه نفت در روز یک رکورد در دوران تحریم بهجا گذاشته بود.

الگوی توصیف شده در اینجا بر اساس مطالعه اکر و وندالین (2012) برای کشور هلند بوده و بنابر اهداف مطالعه حاضر، تعدیلاتی در آن برای کشور ایران صورت گرفته است. مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی اعلام کرده که ایران رقابتپذیرترین کشور جهان در گردشگری از نظر قیمت است. بیش از 80 درصد اقتصاد ایران تحت سیطره درآمدهای نفتی درآمده است.

ایران اکنون وجب به وجب، جلوه تاریخ است، اما آینده چه شکلی است؟ رییس جمهور اضافه کرد:20 درصد از کل تسهیلات بانکها برای طرحهای زود بازده در صنایع کوچک در سال جاری اختصاص می یابد و برای سال آینده این رقم به 35 درصد میرسد که در تسهیلات عمرانی استانها توزیع می شود. بودجه عمومی دولت 629 هزار میلیارد ریال که شامل سه هزار میلیارد ریال اضافه سال آینده و 59 هزار میلیارد ریال بودجه عمومی امسال است.

به عبارت دیگر دولت در فروردین و اردیبهشت امسال توانسته است تنها حدود 27 درصد از درآمدی که بنا بود کسب کند را وصول کند. در عمل نیز موفقیت های زیادی حاصل گردیده چنانکه رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال 79 حدود 5 درصد، در سال 80 حدود 3/2 درصد و در سال 81 حدود 4/7 درصد بوده که بدون نفت به ترتیب 5/4 و 1/5 و 8/7 برآورده شده است.

بر اساس بودجه 1400 دولت باید در سال جاری 349 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد، سهم فروردین و اردیبهشت سال جاری از این عدد حدود 59 هزار میلیارد تومان است. این دوره برای دانشجویان مهندسی صنایع، اقتصاد، مدیریت و سایر علاقهمندان، مفید خواهد بود. درنتیجه ملاحظه میکنید که در این نوع از انواع بازار در اقتصاد، گروهی از شرکتها با یکدیگر رقابت میکنند و همزمان، عرضهکنندگان انحصاری محصولات خود، به شمار میروند.

درآمد نفتی کشور در این بازه زمانی تنها یک هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. ارقام و آمار بیانگر آن است که رشد تولید ناخالص داخلی در سال های 1380 و 81 بیشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است.