تفکیک، ادغام و طراحی وزارتخانههای جدید در ایران

ارائه گواهی لغو معافیت تحصیلی و ضبط وثیقه توسط بستگان به اداره گذرنامه وزارت امور خارجه در تهران جهت اعلام به سفارت. با توجه به آنچه که گذشت، باید پرسید آیا تیم بایدن طبق درخواست تهران اقدام به کاهش یا لغو تحریم علیه ایران خواهد کرد؟ سولیوان سفیر آمریکا در تهران از مدتها پیش به ارتباطگیری با شخصیتهای میانهرو پرداخته بود. سعی بر آن است در عرصهي اقتصادی، عقبهي اقتصادی حزب را تقویت کند؛ پس دست به اقداماتي میزند که چنین مهمی محقق شود.

در این راستا بهارستاننشینان پس از استماع سخنان موافق و مخالف طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارتخانهها در نهایت با 112 رای موافق، 73 رای مخالف و 11 رای ممتنع با 2 دوفوریت طرح مذکور مخالفت کردند اما یک فوریت آن را به تصویب رساندند.

پیرواناش با تعجب پرسیدند که عیسی به هیچ یک از این موارد دچار نشده بود و آنان کمکی به او در این باره نکرده بودند. هیچ کدام از اینها اجتناب ناپذیر نیست. معلوم نیست انتهای دالان بوروکراسی به کجا میرسد. کابینهای که کار گروهی را بلد نباشد و نتواند بین خود تقسیم کار کند و پس از آن، اقدامات را به هم پیوند دهد، مسلما کابینه کارآیی نیست.

نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن بیان اینکه شاخصهای فردی بر 5 قطعه دیگر این پازل سایه افکنده است، گفت: مسلما اینکه وزیر باید تعامل، تحصیلات،تخصص و… نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص شیوه انتخاب به چند نکته اشاره کرد. شیوه انتخاب وزرا چگونه باشد؟ وی افزود: شاخصهای جمعی هم بهواسطه سابقه مدیریت با اظهار شخص و با تعهدی که بین رئیسجمهور و وزرا که رد و بدل شده، مشخص میشود.

وی همچنین از سه نقطه ضروری اشتراک وزرا و رئیسجمهور یاد کرد و گفت: باید باور مشترک به برنامههای رئیسجمهوری در بین اعضای کابینه وجود داشته باشد. همچنین این تغییر در دولت دوم روحانی، به دلیل هجمه انتقاداتی که به بعضی از وزرای قبلی وارد شد می باشد. همچنین در این بخش شکلگیری وفاق عمومی نیز مطرح است که زمینه ظهور نظرات گوناگون باید مشخص شود. درخصوص شاخصهای فردی نیز میتوان براساس مدارک مستقر و مدارک مستند، این ارزیابی را انجام داد.

به کشور هند نیز از طریق داروهای ضد ویروس، کپسول های اکسیژن و ماسک های اکسیژن کمک رسانی شده است. در راستای واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی و بر اساس تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به در خواست جمع کثیری از تولید کنندگان و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه های صنعت استانی در سراسر کشور تأسیس شدند. سیدابراهیم رئیسی بعد از دیدار با حسن روحانی، رئیسجمهور در جمع خبرنگاران، گفت: امیدوارم بتوانم اعتمادی را که مردم به این طلبه خدمتگزار کردند، در دوران مسئولیتم جبران کنم و وظیفه سنگینی را که مردم بر دوشم گذاشتند، با کمک خداوند، حمایت ائمه اطهار (ع) و با دست توانای خود مردم بتوانیم انجام دهیم.

دوم، کسانی که در دوره انتخابات برای پیروزی رئیسجمهور تلاش کردهاند، شاید به نوعی به دنبال معاملهگری بودهاند. دولت ترامپ به دنبال ایجاد جبهه متحدی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل در برابر ایران بود و پیمان ابراهیم در همین راستا شکل گرفت، اما دولت جو بایدن اگرچه نفس این پیمان و عادی سازی مناسبات بیشتر کشورها منطقه با اسرائیل را تایید می کند و به دنبال تحقق آن است، ولی رویکرد کلی این دولت نسبت به منطقه خاورمیانه آن است که کل کشورها حتی ایران در یک جبهه واحد با دیگر بازیگران منطقه، مناسبات و رویکردهای خاورمیانه را بر اساس اهداف و منافع آمریکا مدیریت کنند تا واشنگتن تمرکز جدی روی مهار چین داشته باشد.

وی گفت: در مورد سرمایه اجتماعی نیاز به یک رویکرد کلی حس میشود. کشور ایران همکاری موثری با دولت آمریکا برای شناسایی ریسکهای امنیتی ندارد و از نگاه امریکا، این کشور یک تهدید و پشتیبان تروریسم محسوب میشود. وزیر باید مشورتپذیر باشد، نگاه او تفویض اختیار و تمرکز زدایی باشد، تصدیزدایی از وزارتخانه و کوچکسازی دولت را در دستور کار قرار دهد.

با این نگاه و تفکری که تاکنون کابینه را چیدهایم، نمیتوانیم پیشرفت کنیم. به گزارش ایسنا، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات وین، در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص روند مذاکرات جاری وین گفتوگو و رایزنی کرد. به گزارش قدس آنلاین، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری نشست کابینه رژیم صهیونیستی در جولان سوری اشغالی را شدیداً محکوم کرده و این اقدام تجاوزکارانه صهیونیستها را تحریک آمیز خواند.

سخنگوی “سرویس مخفی” آمریکا( آژانس اطلاعاتی مخصوص حفاظت از روسای جمهوری آمریکا و خانواده هایشان) اعلام کرده که این سرویس اطلاعاتی و حفاظتی، تهدیدات اخیر ایران علیه جان ترامپ را جدی گرفته است.

البته ترامپ هم این ادعا را مطرح کرده است که بلافاصله بعد از به ریاستجمهوری رسیدنش، ایران خواهان مذاکره با آنها خواهد شد. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران هم در نشست هیات نمایندگان گفت: در وضعیت کنونی لازم است بهعنوان قدم اول واقعیتهای اقتصاد کشور و نقش دولت در اقتصاد ازسوی کارشناسان مستقل دوباره تحلیل شود و این موضوع را مدنظر قرار داد که در چهار سال گذشته چگونه حرکت کردیم و چه نتایجی را بهدست آوردیم و از این تجربه چهارساله، مشخص کنیم که در چهار سال آینده باید به کجا برسیم.

در نهایت ترامپ توانست کلینتون را شکست دهد و نیازی به راهاندازی این تلویزیون پیدا نکرد اما پس از ترک کاخ سفید در سال گذشته بار دیگر ۲ نفر از مشاورانش مدعی شدند ترامپ در حال بررسی استفاده از اعتبارش برای سرمایهگذاری در دو شبکه اجتماعی Parler و Gettr است. ملا برادر آخوند یکی از چهار موسس گروه طالبان است و در گذشته سمت معاونت وزارت دفاع طالبان را برعهده داشته است.

در خندهدارترین واکنش، یکی از کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی نوشت: بایدن گوزید؛ فردا دلار گرون میشه! روش دیگری که وجود دارد معرفی توسط یکی از افراد در حال فعالیت در این سازمان است. البته این آزمونها مسلما با سایر آزمونها فرق دارد. وی در مورد شاخصهای جمعی هم تصریح کرد: هیات دولت مسلما بایکدیگر در تعامل خواهند بود.

در ایران مواردی را شاهد بودهایم که حتی خود وزیر هم به قانون پایبند نبوده است. واقعیت این است که اگر قرار باشد برجام بهصورت فعلی یعنی در قالب اصلی آن -توافق هستهای بین ایران و قدرتهای جهانی- احیا شود و باقی بماند، به موجب قانون ایالات متحده، تیم بایدن باید بتواند به کنگره آمریکا ثبات کند که اولا این توافق و بازگشت به آن در راستای امنیت و منافع ملی این کشور است.

اگر بخواهیم تنها به این مسائل بپردازیم، از اصل قضیه فاصله گرفتهایم. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، جمع اعضای کابینه با احیای یکی از معاونتهای سابق ریاستجمهوری افزایش هم یافت.

در رابطه با سنجش سبک مدیریت هم سابقه میتواند ملاک قرار گیرد و هم میتوان با یکسری آزمون این مساله را سنجید. وقتی برای استخدام یک کارشناس ساده در یک مجموعه چند آزمون طی چند مرحله از متقاضیان گرفته میشود، چگونه یک وزیر را برای یک کشور انتخاب میکنیم؛ ولی حتی یک آزمون را از او نمیگیریم؟ پلیتیکو مواضع او را «بهگزینانه، حاضرجوابانه، و غالباً ضدونقیض» توصیف کرده است.

هدف از این معافیتها، ترغیب ایران به بازگشت به توافق هستهای سال ۲۰۱۵ است که از زمان خروج دولت قبلی آمریکا و اعمال مجدد تحریمها، آن را نقض کرده است.

  • تلفن وزارت خانه در تهران : ۰۲۱۶۶۴۶۶۹۳۲
  • بلاروس: سفارت کانادا در بلاروس
  • نام وزارت خانه در تهران : سفارت عربستان سعودی
  • بیمه آرمان
  • برچسب ها
  • گواهی بیمه نامه

کابینه احمدی نژاد کدامشان قرانی عمل کردند 1- خود اقای رئیسی از حضرت علی (ع) در مسجد حوری سخن گفت در سایت ایشان گفته اسلام به دولت معنوی معتقد است نه دولت رفاه حضرت علی (ع) میگوید از دری که فقر بیاید ایمان از پنجره میرود روز 25 خرداد در تقویم ایران روز گل وگیاه نام گذاری شد اقای احمدی نژاد انرا از تقویم ایران حذف کرد گیاه چیست؟ بریجت سالیوان: بانوی شایسته سابق نیوهمپشایر آمریکا پیشتر اعلام کرد که دونالد ترامپ در سال ۲۰۰۰ وارد اتاق پروی شد که دختران شایسته در آن در حال لباس پوشیدن بودند.