جدال کهنه دو وزارتخانه بر سر پرونده ناتمامادغام – ایسنا

در کابینه سیزدهم، وزیر دیگری وجود ندارد که این چنین در مدت کوتاه وزارت خود، اشتباه در گفتار و عملکرد داشته باشد. با تشکیل کابینه سیزدهم اکنون نگاهها به خدمات شبانه روزی دولت مردمی دوخته شده تا در همسویی دولت، مجلس و قوه قضائیه که فرصتی تاریخی فراروی خدمتگزاران نظام اسلامی قرار گرفته، مشکلات پیش پای مردم و نظام اسلامی یکی پس از دیگری مرتفع و در سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها صفحات پر افتخاری در مسیر رشد و بالندگی کشور رقم بخورد.

همین مساله به تنهایی نشان از رای بالای بهارستان به گزینههای پیشنهادی رئیسجمهور دارد به گونهای که میانگین ۲۲۴ رای موافق نمایندگان به وزرای پیشنهادی را میتوان به عنوان امتیازی کمنظیر برای دولت سیزدهم در نظر گرفت. با این وجود نکتهای که باید مد نظر قرار داد این است که تیم دولت جو بایدن و نظریه پردازان دولت فعلی و حزب دموکرات تاکید ویژهای بر تعریف سیاست خارجی برای طبقه متوسط آمریکا دارند.

هم صلاحیت علمی و هم صلاحیت عملی مد نظر ما بود. خبر آنلاین در گزارشی می آورد: شباهت بررسی برنامه های دو کابینه اول روحانی و رئیسی در مجلس شورای اسلامی این است که هر دو کابینه خود را به مجلسی اصولگرا ارائه کردند؛ هرچند جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی در سال ۱۳۹۲ و در مجلس نهم جنجالی و پرحاشیه بود اما اکثریت آنها توانستند رای خوبی از مجموع ۲۸۴ رای ماخوذه بگیرند؛ رئیسی هم که دولتی همسو با مجلس یازدهم را با خود داشت و این مجلس از حامیان جدی او در جریان انتخابات ریاست جمهوری بود هم از ابتدا با برخی چهره های معرفی شده برای وزارت مخالف بود و جلسات بحث برانگیزی در جریان بررسی برنامه های آنها برگزار شد اما در نهایت کابینه او در مجموع با رای قاطع نمایندگان از ۲۸۶ رای ماخوذه مواجه شد و فقط حسین باغگلی برای تصدی گری وزارت آموزش و پرورش رای نیاورد.

بر اساس آرای نمایندگان این تنها حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بود که نتوانست نمایندگان را برای توانمندیهای خود جهت تصدی وزارت آموزش و پرورش قانع کند و از همراهی با دیگر وزرای معرفی شده برای حضور در کابینه باز ماند. لاریجانی با انتقاد از ناکارآمدی سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران (اینستکس) گفت: این کانال مالی خاصیتی ندارد.

نکته مهم: موقعیت فوق برای دستیاری امور مالی است. روزنامه وطن امروز در گزارشی می نویسد: سرانجام دیروز در مجلس پس از نطق رئیسی و آخرین دفاع وی از گزینههای انتخابی برای کابینه سیزدهم، پروسه رایگیری نمایندگان آغاز شد تا به جز وزیر آموزشوپرورش سایر وزرای پیشنهادی رئیسجمهور راهی وزارتخانههایشان شوند. مجلس شورای اسلامی نیز از روز شنبه ۳۰ مرداد کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را در دو شیفت آغاز کرد و نهایتا امروز چهارشنبه سوم شهریور کار بررسی صلاحیتها پایان یافت و از لحظاتی پیش رایگیری برای ۱۹ وزیر کابینه سیزدهم آغاز شده است.

روزنامه رسالت در گزارشی می آورد: در پنجمین روز بررسی برنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، مجلس روز چهارشنبه تکلیف کابینه حجتالاسلام رئیسی را مشخص کرد. در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و پس از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم، اخذ آرا نمایندگان مجلس به ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، به صورت ورقهای و مخفی انجام گرفت. نشست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت پایان یافت و در پایان رأی گیری از میان ۱۹ وزیر پیشنهادی معرفی شده، تنها حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب رأی اعتماد بهارستاننشینان نشد.

از سوی دیگر به جز حسین باغگلی که با ۷۶رای در کسب وزارت آموزشوپرورش ناکام ماند، سیدحمید سجادی با ۱۶۵رای کمترین رای موافق نمایندگان را در میان وزرای دولت کسب کرد. همه وزرای پیشنهادی رئیسجمهور به جز باغگلی رای اعتماد گرفتند، بنابراین رئیسجمهور باید برای وزارت آموزش و پرورش سرپرست تعیین کند، سرپرست به مدت سه ماه میتواند در این وزارتخانه مسئولیت داشته باشد.

خبر آنلاین در گزارشی می نویسد: در همان روزهایی که گمانه زنی ها درباره کابینه پیشنهادی رئیسی اوج گرفته بود نام دریادار سیاری و امیرحاتمی برای حضور در کابینه رئیسی و به عنوان وزیر دفاع بارها و بارها شنیده شد اما رئیسی دست رد به گمانه زنی ها زد و امیر آشتیانی را به عنوان گزینه وزارت دفاع به نمایندگان معرفی کرد. بسیارخوش هستیم که دراین لست نام که خودباقی ازفرهنگ بود،نیست .خوب است رهین صاحب درمقام که ارزش انرادارد آمده است .

بررسی وضعیت روانی او توجه بسیاری از متخصصان اعصاب و روان را به خود جلب کرده است. خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می آورد: تجربه کاری و اشراف آقای خاندوزی با توجه به صحبتهایی که در نطق دفاعی خود کردند باعث شد که بتوانند این رأی خوب را از مجلس دریافت کنند. در آغاز جلسه علنی، برنامه صبح و عصر مجلس اعلام شد.

در ساعات پایانی جلسه عصر دیروز مجلس شورای اسلامی و پس از آنکه رسیدگی به صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی باقی مانده دولت به اتمام رسید، کار رأیگیری نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصدی ۱۹ وزارتخانه آغاز شد و بر اساس آن از مجموع وزرای پیشنهادی ۱۸ وزیر با رأی مجلس راهی پاستور شدند و فقط وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با ۱۹۳ رأی مخالف از رسیدن به مقام وزارت باز ماند.

سپس با خروج رئیس جمهوری و وزرای پیشنهادی از مجلس، رأیگیری به صورت ورقهای انجام شد که بر اساس آنها ۱۸ گزینه پیشنهادی توانستند رأی موافق و اعتماد مجلسیها را کسب کنند و بدین ترتیب کابینه سیزدهم به ریاست آیتالله رئیسی رسمیت یافت. مسیری که روحانی در آن قرار گرفت و از قضا استقبال نیز شده بود در کابینه رئیسی هم ادامه یافت و رئیس دولت سیزدهم نیز یک مقام نظامی ارتش را برای وزارت دفاع دولتش انتخاب کرد تا جا پای رئیس جمهور سابق بگذارد.

البته عدم حضور رسمی ایشان در وزارت اقتصاد ممکن است یک سری کمبودهایی را داشته باشد که آن هم انشاءالله با ارتباطی که با نخبگان و بدنه کارشناسی وزارتخانه دارند، میتواند کمک کند که برطرف شود.

ایشان بیشتر نگاهشان این است که دولت را باید از فضاها خارج کنیم. روزنامه ایران در گزارشی نوشت: علی اکبر محرابیان ۵۲ ساله که قرار است در دولت سیزدهم به وزارت نیرو برود، در دولت احمدینژاد وزیر صنایع و معادن بوده و طی سالهای اخیر در ستاد فرمان اجرایی امام کار کرده است، در دفاع از برنامه پیشنهادی خود در صحن علنی مجلس، گفت: در اجرای برنامهها، خود را به رعایت مفاد قوانین بالادستی ملزم خواهم کرد و با هرگونه فساد و رانت در وزارت نیرو مبارزه میکنم تا در یک فضای سالم و رقابتی، چالشهای این وزارتخانه حل شود.

تمام وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم به جز «حسین باغگلی» وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند. روزنامه خراسان در گزارشی نوشت: پس از پنج روز بحث و بررسی بعدازظهر روز گذشته بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم با دفاعیات پایانی رئیس جمهور به اتمام رسید و در نهایت اهالی خانه ملت به همه وزرای پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی به جز یک نفر رای اعتماد دادند.

روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی نوشت: پس از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم، که از روز شنبه در مجلس شورای اسلامی انجام شد، نمایندگان مجلس به ۱۸ وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم رای اعتماد دادند.

در کنار سجادی، محمدمهدی اسماعیلی با ۱۸۱رای، حجتالله عبدالملکی با ۱۹۱رای و جواد اوجی با ۱۹۸رای تنها وزرای تاییدشده دولت سیزدهم بودند که کمتر از ۲۰۰ رای موافق را کسب کردند.

وی در این رشته یک بار مدال طلای قهرمانی آسیا (۱۹۹۱ کوالالامپور)، چهار بار مدال برنز قهرمانی آسیا و یک مدال نقره در بازیهای آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک را کسب کرد.

  • کسانی که ویزای مهاجرتی دارند
  • تلفن وزارت خانه در تهران : ۰۲۱۶۶۷۰۰۱۵۳
  • بیمه البرز
  • روسیه: سفارت کانادا در مسکو
  • چک ضمانت شخص ثالث 10میلیون تومان

سازمان آتشنشانی فیلیپین اعلام کرد که در سفارت روسیه در مانیل به دلیل نامشخصی آتشسوزی رخ داده است. چون ایران بلافاصله در پاسخ به این حمله، پایگاه عین الاسد را موشک باران کرد و کانکس های نظامیان آمریکایی را که به پناهگاه رفته بودند، ویران کرده و باعث ضربه مغزی آنها و -به گفته رسانه های آمریکایی – انتقال نصفی از آنها به آلمان برای درمان شد به این ترتیب آمریکا در دوره ترامپ اولین ضربه را به عنوان یک کشور هرج و مرج طلب و قلدری که ترسید پاسخ ایران را بدهد، دریافت کرد و ترامپ با همه تکبرش، اولین اهانت را برای کشورش خرید و ثابت کرد که کشوری که خود را ابرقدرت جهان می داند، تا چه اندازه حقیر و ترسو است.