زمان و شرایط ثبت نام آزمون

گروه بنگاهها- دکتر محمد طالبی رییس هیاتمدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در حوزه رقابتی برای جلب نظر مشتریان، نظرات کارکنان شعب به دلیل اینکه با مشتریان در تماس هستند اهمیت بیشتری دارد. اما معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفته وام بدون ضامن ، علاوه بر کارکنان دولت، به کارکنان نهادهای عمومی و شرکتهای بزرگ خصوصی هم پرداخت میشود و کارکنان این شرکتها میتوانند وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی بگیرند. در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکتهای گروه مپنا با ۴۹ واحد، کشتیرانی ج. آیا تجربه بازار در مهر ماه سال 1397 که پس از رشد قابل توجهی با سقوط مواجه شد باز هم تکرار خواهد شد. اما چرا بازار سرمايه پس از رشد سنگين سال طلايي 92 يكباره منفي شده، چرا سرمايهگذاران صفنشين نمادهاي بزرگ و كوچك بورس و فرابورس ناگهان پشت صفهاي خريد را خالي كردند؟ در فرابورس ایران نیز امروز کیسون تنها نماد پربیننده این بازار با حجم معاملات جذاب بیش از ۳۰ میلیون سهمی و برخورداری از صف خرید پایدار یک میلیون سهمی در پایان معاملات امروز بود. نماد کگل، فارس و وبملت با ۲۰۹۶.۱، ۸۵۹.۴، ۶۶۶.۴۷ واحد، بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند. براساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکتهای هلدینگ خلیج فارس با ۵۷ واحد، پتروشیمی پردیس با ۳۱ واحد و پتروشیمی خارک با ۲۲ واحد افزایش بیشترین تاثیرمثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

شاخص فرابورس هم با رشد ۷۵ واحدی روی پله ۲۲ هزار و ۸۰۳ واحدی قرار گرفت. با ما همراه باشید. امروز در بورس تهران گروه سرب و روی در حالی با اقبال خریداران همراه شد که نماد معاملاتی آلومینیوم ایران با صف خرید پایدار ۵۰ میلیون سهمی در این گروه پیشرو شد. بورس در ابتدای معاملات با چراغ قرمز آغاز به کار کرد و شاخص کل بورس با ریزش 4500 واحدی در سطح یک میلیون و 278 هزار واحد قرار گرفت. به گزارش فراسرمایه، شاخص کل بورس تهران در شروع معاملات بازار سرمایه با ریزش 4500 واحدی در سطح یک میلیون و 278 هزار واحد قرار گرفت. زاگرس، آریا و صبا، با ۴۴.۹۱، ۴۴.۶۱ و ۲۶.۲۳ واحد، بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند. نمادهای وامید، پارسان و کچاد به ترتیب با ۱۵۷۲.۰۷، ۸۷۷.۳۷، ۸۶۰.۹ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند. ا. ا. با ۳۷ واحد و حفاری شمال با ۲۹ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند. امروز گروه خودرو بیشترین ارزش معامله را با مبلغ یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان به خود اختصاص داد. نمادهای بپارس، هرمز و ذوب به ترتیب با، ۱۰۶.۸۸، ۲۸.۴۷ و ۱۷.۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند.

همچنین حجم معاملات امروز در فرابورس ایران نیز به تعداد ۵ میلیارد و ۳۰ میلیون سهم به ارزش ۳ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان رسید. همچنین حجم معاملات امروز سهام در بورس تهران به تعداد ۱۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون سهم به ارزش ۱۰ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم ۱۰ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان رسید. امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) بدون تغییر چندانی واحدی به رقم ۹۴۷ واحد رضایت داد. سهم بخش کشاورزی از یارانه ابلاغی امکان تامین مبلغ دو هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای طرحهای باغبانی به میزان ۹۲۵ میلیارد ریال و برای طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی یکهزار و ۲۲۰ میلیاردریال است که قرار داد عاملیت اعتبار استانی با رسته فعالیت باغبانی (با اولویت گلخانه) و در صنایع تبدیلی و تکمیلی با بانک کشاورزی منعقد شده است. ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۱۸۳ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از یک میلیارد سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۴۷ هزار و ۶۳۴ نوبت داد و ستد بود.

۵ میلیارد تومان کد به کد شد؛ در عین حال ۵. در برخی موارد هم خود دولت برای تأمین برخی نیازهای واحدهای بزرگ و کسبوکارهای مختلف بودجهای برای اعطای وام به آنها در نظر میگیرد که از صندوق ذخایر ارزی دولت برداشت و بعد از بازپرداخت آنها، دوباره به محل خود بازگردانده میشوند. بر همین اساس عدمآگاهی از برنامههای اقتصادی دولت در چندماه آینده لطمه بزرگی به سرمایهگذاران بازارهای مختلف بهویژه سهامداران بورسی وارد میکند. امروز در بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد ۵۶۰ میلیون سهم سرمایهگذاری غدیر به ارزش بیش از ۶۱. بخش دیگر مسأله امنیت بسترهای تبادلاتی و اطلاعاتی است که در شبکه بانکی عملیاتی خواهیم کرد. طبق بند «ق» تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱، معافیت مالیاتی بازیگران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در سال قابل اعمال است و بیش از آن هنرمندان باید طبق ماده ۱۰۵ یا ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم، مالیات خود را پرداخت کنند. ۵ میلیون سهم ملی صنایع مس ایران به ارزش بیش از یک میلیارد تومان کد به کد شد. ۵ میلیون سهم به ارزش کمتر از ۳.